Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Budżet 2017r.

PDFUchwała nr 5/3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 lutego 2017r..pdf ustalająca budżet Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 na podstawie art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 

PDFUchwała nr 541/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2017r..PDF
PDFUchwała nr 542/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki.PDF
 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 23-12-2016 08:43
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 13-03-2017 11:58
  • Podmiot udostępniający: Gmina Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Barbara Buchta
  • Data wytworzenia: 23-12-2016
  • Ilość wyświetleń: 1713
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/2489/9214/budzet-2017r.html