Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 21 lutego 2017r.

o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki

 

Na podstawie §3 ust.2 Uchwały  nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki, w związku z uchwałą nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki jaka ma wejść w życie 1 stycznia 2017r. oraz o przeprowadzeniu konsultacji i Zarządzeniem Nr 0050.1.7.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2017r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI INFORMUJE:

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie ponownego przyłączenia do Gminy tych sołectw, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola, odbędą się w dniach:

 • 18 marca 2017r. (sobota) w godzinach od 1200 do 1800 i
 • 19 marca 2017r. (niedziela) w godzinach od 700 do 2000

w następujących miejscach w Gminie:

 1. w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44,
 2. w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim (Liceum), ul. Namysłowska 94,
 3. w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 3,
 4. w Szkole Zawodowej w Dobrzeniu Małym, ul. Opolska 85,
 5. w Zespole Szkół w Chróścicach, ul. Powstańców Śląskich 1,
 6. w Przedszkolu w Chróścicach, ul. Szkolna 11,
 7. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kup, ul.1 Maja 6a

oraz dodatkowo w dniach od 13 do 17 marca 2017r. (od poniedziałku do piątku) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, w godzinach pracy Urzędu  Gminy (od 730 do 1530).

 

 • Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą anonimowych ankiet konsultacyjnych, w których należy odpowiedzieć na pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za ponownym przyłączeniem do Gminy Dobrzeń Wielki sołectw: BORKI, CZARNOWĄSY, KRZANOWICE i ŚWIERKLE oraz części sołectw BRZEZIE i DOBRZEŃ MAŁY, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola?

 • Ankiety konsultacyjne można otrzymać i po zaznaczeniu odpowiedzi wrzucić do specjalnie przygotowanych w tym celu urn, w dowolnym miejscu wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji (jednostki podane powyżej w pkt 1-7).
 • W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.
 • W celu otrzymania ankiety konsultacyjnej mieszkaniec Gminy ma obowiązek wpisać swoje dane do „Wykazu mieszkańców biorących udział w konsultacjach” dostępnego w miejscu i czasie wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji (w wszystkich jednostkach wyznaczonych do przeprowadzenia konsultacji).

 

   WÓJT
Henryk Wróbel

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta -Wzór Ankiety konsultacyjnej.pdf


 • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 23-02-2017 10:21
 • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 23-02-2017 10:22
 • Podmiot udostępniający: Gmina Dobrzeń Wielki
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Henryk Wróbel
 • Data wytworzenia: 23-02-2017
 • Ilość wyświetleń: 2135
 • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/2527/o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-n-i-e.html