Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

Ostatnio dodane strony:
 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020: Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Data modyfikacji: 15-07-2020 13:54
 2. Interpelacje i zapytania radnych
  Data modyfikacji: 15-07-2020 11:03
 3. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:25
 4. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:24
 5. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:24
 6. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-07-2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowegodo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:23
 7. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:22
 8. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:22
 9. Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki"
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:10
 10. Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Data utworzenia: 15-07-2020 10:09