Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.837/120 Kup

G.6840.4.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Kup

Działka nr 837/120

arkusz mapy 1,
o pow. 0.0488 ha

OP1O/00019802/3

Sprzedaż w trybie przetargu

Przeznaczenie w planie:  MN  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa zlokalizowana na ogrodzonym terenie, zagospodarowanym zielenią niską i wysoką. Znajduje się na niej nieczynne szambo oraz fragment sieci kanalizacji sanitarnej. W sąsiedztwie teren uzbrojony w energię elektryczną, wodę , kanalizację i gaz. Położona wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej  przy ulicy Miarki, naprzeciwko obiektów szpitala. Kształt prostokątny, jej wymiary i powierzchnia ograniczają możliwości swobodnej zabudowy.  Dobrze nasłoneczniona.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 14 900 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 10 lipca 2017 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni.Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.