Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim

Dyrektor Publicznego Przedszkola  w Dobrzeniu Wielkim  ogłasza nabór na stanowisko pracy – główny księgowy –0,5 etatu( 20/40 )

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w budynku księgowości Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 5 ( obok szkoły podstawowej )  w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku do godz. 10.00.

Szczegółowe wytyczne dla kandydatów znajdują się w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 01.07.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim  z dnia 10 lipca  2017r. 

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

II etap – kwalifikacja merytoryczna, obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl

Załączniki do pobrania:
DOCXZarządzenie dyr. o naborze na stanowisko księgowej.docx
DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 01.07.2017. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim z dnia 10 lipca 2017r.
DOCXKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENI1.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2017
  przez: Beata Niedworok
 • opublikowano:
  11-07-2017 08:32
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  11-07-2017 08:34
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2027
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl