Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki pragnie poinformować, że Gmina Dobrzeń Wielki przystąpiła do opracowania:

Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Niniejszy dokument stanowi aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki”, przygotowanego przez AT GROUP SA w 2015 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym wskazane są działania, których realizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zgłoszenia planowanych inwestycji do wpisania do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki.

Zgłoszenie planowanych inwestycji należy dokonać w oparciu o wniosek, którego wzór można pobrać pod adresem:

Wypełniony formularz należy złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46 - 081 Dobrzeń Wielki,
 • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail:
 • w terminie do dnia 15 września 2017 roku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki przed zatwierdzeniem dokumentu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki.

PDFWniosek.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  28-08-2017 12:50
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2022
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl