Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki pragnie poinformować, że Gmina Dobrzeń Wielki przystąpiła do opracowania:

Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Niniejszy dokument stanowi aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki”, przygotowanego przez AT GROUP SA w 2015 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym wskazane są działania, których realizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zgłoszenia planowanych inwestycji do wpisania do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki.

Zgłoszenie planowanych inwestycji należy dokonać w oparciu o wniosek, którego wzór można pobrać pod adresem:

Wypełniony formularz należy złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46 - 081 Dobrzeń Wielki,
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail:
  • w terminie do dnia 15 września 2017 roku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki przed zatwierdzeniem dokumentu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki.

PDFWniosek.pdf