Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1886/169 Dobrzeń Wielki, dz.1865/142, 1871/143 Czarnowąsy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

(karta mapy), nr księgi wieczystej

 

 

 

Powierzchnia

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

mpzp

(symbol)

 

 

Cena

nieruchomości

 

 

Przeznaczenie

do sprzedaży

i sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

Dobrzeń Wielki,

 1886/169 (4),

 OP1O/00009972/2

 

 

0.1812

 

U - tereny zabudowy usługowej

KDG – tereny drogi publicznej (droga główna)

 

73 000, 00

+

23% podatek VAT

 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości:  położona bezpośredni przy ul. Namysłowskiej, teren o korzystnej hipsometrii, porośnięty roślinnością trawiastą, od strony drogi znajduje się skarpa, kształt nieregularny, wydłużony z ograniczoną możliwością swobodnej zabudowy.  Przez teren działki przebiegają sieci wodna, gazowa, kanalizacji deszczowej ze studzienkami i energetyczna w granicy działki, w zasięgu dostęp do tych mediów, lokalizacja w terenie projektowanej zabudowy usługowej.

 

2

 

Czarnowąsy,

1865/142 (2),

1871/143(2),

OP1O/00095304/8

 

 

0.0300

Brak:

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

9 000, 00

(brutto)

zgodnie z obecnym stanem zagospodarowania, wykorzystywania:

teren zieleni, możliwość zagospodarowania pod parking

Opis nieruchomości: położona przy budynku wielorodzinnym, u zbiegu ulic  W. Jagiełły i Wąskiej na terenie miasta Opole, stanowi wąski  pas zieleni porośnięty roślinnością trawiastą, rozdzielony poprzecznie niewielkim pasem niewidocznego rowu, teren równy o korzystnej hipsometrii, w zasięgu przebiegają sieci wodna, kanalizacyjna, energetyczna i ciepłociąg, na terenie działki linia energetyczna oświetleniowa z dwoma lampami.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 27 grudnia 2017 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  09-11-2017 08:21
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1118
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl