Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin

 

 

OŚ.6131.108.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 4 kwietnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 83a ust. 7, art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 85 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania wszczętego na wniosek z dnia 07.12.2017 r. uzupełniony pismami nr ELKOM/PN/209/2018 z dnia 03.01.2018 r. oraz nr ELKOM/PN/1887/2018 z dnia 13.03.2018 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nr II Osiedle Energetyk 7A-D, 9 A-C, 11 A-B w Dobrzeniu Wielkim, że w dniu 7 maja 2018 r. o godzinie 11:00 odbędą się oględziny: 8 drzew gatunku sosna zwyczajna, 1 drzewa gatunku świerk pospolity, 4 drzew gatunku klon zwyczajny, 1 drzewa gatunku jarząb pospolity, 1 drzewa gatunku wierzba biała, 2 drzew gatunku wiśnia japońska, 1 trzypniowego drzewa gatunku grab pospolity, 3 drzew gatunku sumak octowiec oraz 1 drzewa gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2318/428 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki.

Rozpoczęcie oględzin odbędzie się na terenie ww. działki w obrębie sosny zwyczajnej oznakowanej numerem 1 na załączniku mapowym, stanowiącym integralną część wniosku (w rejonie bloku nr 7) o wskazanej wyżej godzinie.

Zgodnie z art. 79 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

 

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                                         Henryk Wróbel

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2018
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  04-04-2018 13:52
  przez: Irena Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  04-04-2018 14:45
  przez: Irena Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 517
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl