Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

nr

 

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(arkusz mapy), nr księgi wieczystej

 

powierzchnia

dzierżawy

(ha)

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

 

Przeznaczenie

do dzierżawy

i sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

 

1

 

Dobrzeń Mały,

1306/189 (3),

 OP1O/00033361/3

 

 

0.2082

 

PRZ – tereny portu rzecznego

 

 

 

0.04 zł za 1m2 rocznie

(zwolniona z podatku VAT)

 

rolnicze wykorzystanie

 

 

Opis nieruchomości: nieruchomość zagospodarowana rolniczo, położona w dolinie rzeki Odry, w terenie szerokiego międzywala, za nowo wybudowaną ścianką oporową stanowiącą zabezpieczenie przeciwpowodziowe, wzdłuż gruntowej drogi

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2018
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  07-06-2018 08:32
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 701
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl