Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(karta mapy), nr księgi wieczystej

 

 

Powierzchnia

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

(symbol)

 

 

Cena

 

Przeznaczenie

do zbycia

i sposób zagospodarowania

(Sp.Zag.)

 

1

2

3

4

5

6

 

1

 

 

Kup,

 843/26 (1),

 OP1O/00089535/1

 

 

0.0624

 

MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa

 

30 000, 00

+

23% podatek VAT

 

Sprzedaż nieruchomości

Sp. Zag.:

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie usytuowana pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową usługową, porośnięta roślinnością trawiastą. Dojazd z ulicy Katowickiej drogą o nawierzchni asfaltowej i częściowo żwirowej. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodę i kanalizację oraz dalej gaz. Teren działki równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 20 lipca  2018 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2018
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • opublikowano:
  07-06-2018 08:39
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1133
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl