Przejdź do treści strony WCAG

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim
z dnia 18 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Dobrzeniu Wielkim wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Dobrzeń Wielki w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 4, obejmujący Sołectwo Chróścice – w części obejmującej ulice: Cebuli, Gajówka, Jana Sobieskiego, Kołłątaja, Kopernika, Kośnego Augusta, Leśna, Młyńska, Parkowa, Piaskowa, Plac Wolności, Podlesie, Świerkowa;
  • Okręg wyborczy nr 14, obejmujący Sołectwo Kup – w części obejmującej ulice: Brynicka, Katowicka, Kwiatowa, Ligonia, Miarki, Ogrodowa, Piaskowa, Sosnowa, Sportowa, Szpitalna.

W każdym z wymienionych wyżej dwóch okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Namysłowska 44, w dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r. (tylko w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu (od 730 do 1530)
.                                                                   

       Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
     w Dobrzeniu Wielkim

    Kornelia Lauer -Konecka