Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie:

Obręb (arkusz mapy)

nr działek

 

 

Powie-rzchnia

 (m2)

 

Numer księgi wieczystej

 

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

 

Przeznaczenie

do dzierżawy

i sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

Dobrzeń Wielki (4):

366/186

367/186

486/186

487/186

 

Dobrzeń Wielki (6):

394/219

395/219

396/219

397/219

398/219

399/219

585/215

615/220

616/220

722/212

617/220

618/220

213

217

406/215

619/220

669/216

670/216

671/216

672/216

673/216

723/212

1283/220

1285/222

1287/224

711/224

1051/218

1052/218

 

 

 

5110

5110

7331

4324

 

 

2553

3145

2553

2553

2553

2553

2554

3327

1152

1315

1683

817

6310

17160

4087

3204

2434

2566

1968

1782

3910

8666

1740

11224

5133

2500

646

1114

 

 

OP1O/00009972/2

OP1O/00009972/2

OP1O/00009972/2

OP1O/00009972/2

 

 

OP1O/00000751/4

OP1O/00000751/4

OP1O/00000751/4

OP1O/00000751/4

OP1O/00000751/4

OP1O/00000751/4

OP1O/00009972/2

OP1O/00009972/2

OP1O/00009972/2

OP1O/00009972/2

OP1O/00048579/2

OP1O/00048579/2

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00034652/7

OP1O/00008658/8

OP1O/00068731/2

OP1O/00068731/2

 

W  - tereny wód otwartych.

US -  tereny usług sportu i rekreacji

 

na cele rybackiego użytkowania w ramach działalności statutowej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  

(kontynuacja

wygasającej umowy użyczenia)

Opis nieruchomości: zarybione akweny wodne o nazwach Balaton i Okoniówka.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 400,- zł za 1 ha/ rocznie + podatek VAT

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2018
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  20-09-2018 08:53
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 486
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl