Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przedmiot zbycia

Obręb: Kup

Działka

nr 251/93
arkusz mapy 1,
o pow. 0.0701 ha

OP1O/00110260/9

samodzielne lokale wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości:

- mieszkalny z przynależnym garażem

- użytkowy (garaż)

 

Przeznaczenie w planie:

MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, U – tereny usług komercyjnych

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowe lokale znajdują się w jednokondygnacyjnym  budynku mieszkalno-usługowym z użytkowym poddaszem z częściowym podpiwniczeniem, wzniesionym w technologii tradycyjnej, położonym ul. Szpitalnej 5A w Kup. W budynku tym  Gmina Dobrzeń Wielki jest właścicielem jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Na działce znajduje się oddzielnie usytuowany wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowanym, bez podpiwniczenia, z dobudowanym garażem, wzniesiony w technologii tradycyjnej - budynek garażowo-gospodarczy, w którym znajduje się komórka oraz dwa garaże, z których jeden stanowi samodzielny lokal użytkowy. Kształt działki regularny, teren płaski o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony, zagospodarowany zielenią niską i wysoką, częściowo ogrodzony. Teren uzbrojony w sieci: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

 

 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  87.07 m², położony jest na poddaszu budynku mieszkalno-usługowego z wejściem poprzez wiatrołap zlokalizowany na parterze, składa się z 4 pokoi, kuchni, jadalni, łazienki,  przedpokoju, klatki schodowej, spiżarni i wiatrołapu. Do lokalu przynależny garaż  nr 1 o powierzchni użytkowej 20.25 m2 położony w budynku garażowo-gospodarczym.  Właścicielowi lokalu przysługuje udział 4255/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości: 156 570,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt  złotych 00/100).

 

Lokal użytkowy – garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 13.23 m2 położony w budynku garażowo-gospodarczym, znajduje się w części dobudowanej z wjazdem zlokalizowanym na ścianie szczytowej. Stanowi pomieszczenie z bramą wjazdową dwuskrzydłową. Pomieszczenie  z betonową posadzką, otynkowane i pomalowane, naświetlone przez luksfery. Nad pomieszczeniem stropodach. Właścicielowi lokalu przysługuje udział 524/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości: 5 500,- zł (słownie: pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100).

 

 

Przeznaczenie:  sprzedaż nieruchomości z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego najemcom lokali mieszkalnych.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy ustalam do dnia 5 listopada 2018 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2018
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  20-09-2018 09:04
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  20-09-2018 09:20
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 545
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl