Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Obrady rozpoczęto 2018-12-27 o godz. 16:05:38, a zakończono o godz. 17:13:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Józef Gregulec
 3. Krzysztof Henek
 4. Rafał Kampa
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Łukasz Lazik
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Piotr Libawski
 10. Roman Marek
 11. Danuta Orzeszyna
 12. Antoni Piechota
 13. Janusz Piontkowski


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (16:05:00)


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (16:06:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad (16:06:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad (16:07:00)


5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019, (16:07:00)

       a. Informacja skarbnika gminy (16:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Zbigniew Wajman

Nastąpiła zmiana quorum (16:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krystyna Gierok

       b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (16:17:00)

       c. przedstawienie opinii komisji rady gminy (16:28:00)

       d. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:33:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Roman Marek, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Monika Ledwolorz-Gierok


6. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy budżetowej (16:35:00)

       a. informacja skarbnika gminy (16:35:00)

       b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (16:35:00)

       c. przedstawienie opinii komisji rady gminy (16:36:00)

       d. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:36:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy budżetowej (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Monika Ledwolorz-Gierok


7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (16:37:00)

       a. informacja skarbnika gminy (16:37:00)

       b. przedstawienie opinii komisji rady gminy (16:40:00)

       c. Dyskusja i podjecie uchwały (16:40:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Roman Marek, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik


8. Interpelacje i wolne wnioski. (16:41:00)


9. Sprawy różne. (16:41:00)


10. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (17:13:00)


Zakończono sesję (17:13:31)

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2018
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  27-12-2018 17:18
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 244
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×