Przejdź do treści strony WCAG

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020