Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Obrady rozpoczęto 2019-01-31 o godz. 14:15:39, a zakończono o godz. 15:08:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Danuta Orzeszyna
 13. Antoni Piechota
 14. Janusz Piontkowski
 15. Zbigniew Wajman


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:15:00)


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:15:00)

Przyjęcie protokołu (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Józef Gregulec


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:17:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:18:00)

Zatwierdzenie porządku obrad (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Arkadiusz Kulas, Krystyna Gierok, Roman Marek


5. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki (14:20:00)

Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz, Roman Marek


6. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (14:25:00)

2) Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Krystyna Gierok, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Krzysztof Henek, Roman Marek


7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019r. opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki (14:30:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019r. opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Roman Marek, Jerzy Bednarz


8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (14:32:00)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Roman Marek


9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (14:44:00)

Uchwała w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Roman Marek


10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (14:50:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz, Danuta Orzeszyna, Roman Marek


11. Interpelacje i wolne wnioski. (14:53:00)


12. Sprawy różne. (15:00:00)


13. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (15:08:00)


Zakończono sesję (15:08:36)

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  31-01-2019 16:00
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 232
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×