Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 marca 2019 roku

OŚ.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 20 marca 2019 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081), w związku z art. 49 oraz  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ), zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 21 września 2018 roku na wniosek Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, ul. Kard. B. Kominka 3, 45-032 Opole  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Chróścice 4””.

            Jednocześnie informuję o możliwości wypowiedzenia się, co do dowodów i materiałów zebranych w toku postępowania  administracyjnego (Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok.  110) w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego pisma za doręczone tj. od dnia 21 marca 2019 roku do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                    Piotr Szlapa

 

Za treść odpowiada: CzS

Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2019
  przez: Czesław Sankowski
 • opublikowano:
  20-03-2019 11:57
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 250
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl