Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Obrady rozpoczęto 2019-03-28 o godz. 14:19:10, a zakończono o godz. 17:21:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Józef Gregulec
 2. Krzysztof Henek
 3. Rafał Kampa
 4. Roman Kołbuc
 5. Arkadiusz Kulas
 6. Łukasz Lazik
 7. Monika Ledwolorz-Gierok
 8. Piotr Libawski
 9. Roman Marek
 10. Danuta Orzeszyna
 11. Antoni Piechota
 12. Janusz Piontkowski
 13. Zbigniew Wajman


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:19:00)


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:20:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:21:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:21:00)


5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (okres od 31.01.2019 do 28.03.2019) (14:21:00)


6. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały:Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (14:33:00)


6.1. Informacja Skarbnika Gminy (14:33:00)


6.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:44:00)


6.3. Dyskusja i głosowanie (14:47:00)

Wykreślenie punktu 2 z Uchwały - rozdział 60016 (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Józef Gregulec
 • PRZECIW (6):
  Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc, Roman Marek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Danuta Orzeszyna

Ponowne głosowanie nad wnioskiem Radnego J. Gregulec (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Piotr Libawski
 • PRZECIW (5):
  Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Roman Marek, Roman Kołbuc

Nazwa Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 - nierozpoczęte (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Rafał Kampa, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski


7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:41:00)


7.1. Informacja Skarbnika Gminy (15:41:00)


7.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:42:00)


7.3. Dyskusja i głosowanie (15:42:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • BRAK GŁOSU(13):
  Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Roman Kołbuc, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Janusz Piontkowski, Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Roman Kołbuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Kampa


8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 (15:48:00)


8.1. Informacja Z-cy Wójta (15:48:00)


8.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty (15:51:00)


8.3. Dyskusja i głosowanie (15:52:00)

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Piotr Libawski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Janusz Piontkowski


9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (15:52:00)


9.1. Informacja Z-cy Wójta (15:52:00)


9.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty (15:55:00)


9.3. Dyskusja i głosowanie (15:55:00)

Uchwała w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Krzysztof Henek, Roman Marek


10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku (15:56:00)


10.1. Informacja Z-cy Wójta (15:56:00)


10.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty (15:58:00)


10.3. Dyskusja i głosowanie (15:59:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Kampa, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Roman Marek


11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (15:59:00)


11.1. Informacja Wójta (15:59:00)


11.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony środowiska (16:00:00)


11.3. Dyskusja i głosowanie (16:02:00)

Uchwała sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Roman Marek


12. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta (16:02:00)


12.1. Informacja Sekretarz Gminy (16:02:00)


12.2. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:06:00)

Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Roman Marek, Piotr Libawski, Łukasz Lazik


13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki (16:16:00)


13.1. Informacja Wójta Gminy (16:16:00)


13.2. Dyskusja i głosowanie (16:18:00)

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Roman Marek


14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Opolskiego (16:21:00)


14.1. Informacja Wójta Gminy (16:21:00)


14.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:23:00)


14.3. Dyskusja i głosowanie (16:29:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Opolskiego (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek


15. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Opolskiego (16:30:00)


15.1. Informacja Wójta Gminy (16:30:00)


15.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:30:00)


15.3. Dyskusja i głosowanie (16:30:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Opolskiego (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Józef Gregulec


16. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (16:31:00)


16.1. Informacja Wójta Gminy (16:31:00)


16.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (16:44:00)


16.3. Dyskusja i głosowanie (16:45:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (16:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Józef Gregulec, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas


17. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (16:48:00)


17.1. Informacja Wójta (16:48:00)


17.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (16:48:00)


17.3. Dyskusja i głosowanie (16:48:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (16:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Kampa, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik


18. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (16:49:00)


18.1. Informacja Wójta Gminy (16:49:00)


18.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (16:49:00)


18.3. Dyskusja i głosowanie (16:49:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (16:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek


19. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 4 (16:50:00)


19.1. Informacja Wójta Gminy (16:50:00)


19.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (16:51:00)


19.3. Dyskusja i głosowanie (16:51:00)

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 4 (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Roman Marek, Roman Kołbuc, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna


20. Interpelacje i wolne wnioski (16:52:00)


21. Sprawy różne (17:13:00)


21.1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały: Uchwała sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (17:13:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (17:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Roman Marek, Antoni Piechota


21.2. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (17:18:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (17:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman


22. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji (17:19:00)


Zakończono sesję (17:21:20)

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  29-03-2019 07:33
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 203
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×