Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),  zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 4.   

   Uwzględniając nieznaczne modyfikacje dotychczasowego planu miejscowego w zakresie odnoszącym się do terenu, objętego projektem zmiany planu miejscowego Dobrzeń wielki - 4, w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – poprzedziła analiza uwzględniająca wszystkie uwarunkowania  o których mowa w art. 49 ustawy wyżej przywołanej.  

                                                                                       Piotr Szlapa

                                                                                Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2019
  przez: Rafał Parzonka
 • opublikowano:
  23-05-2019 09:21
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  23-05-2019 09:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 281
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl