Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy

G.6845.9.2019

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Obręb

Zagospodarowanie i przeznaczenie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Dobrzeń Mały

Grunt przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

1095/119

arkusz

mapy 3

OP1O/00033361/3

1053 m2

Przeznaczenie w planie: MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w m. Dobrzeń Mały, w drugiej linii zabudowy w stosunku do ul. Brzegowej, z dostępem na nią wąskim fragmentem działki przylegającym do ul. Brzegowej. Działka położona jest w niedalekim sąsiedztwie rzeki Odra, w terenie zalewowym. Teren działki regularny, porośnięty drzewami owocowymi, wysokimi trawami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w drugiej rubryce wykazu, na podstawie dotychczasowej umowy.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,16 zł za 1 m2 + podatek VAT 23% - rocznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem gruntu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-06-2019
  przez: Piotr Szlapa
 • opublikowano:
  06-06-2019 07:58
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 324
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl