Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:09:00)

Obrady rozpoczęto 2019-06-27 o godz. 14:09:51, a zakończono o godz. 16:27:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Rafał Kampa
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Łukasz Lazik
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Piotr Libawski
 10. Roman Marek
 11. Danuta Orzeszyna
 12. Antoni Piechota
 13. Janusz Piontkowski
 14. Zbigniew Wajman


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:13:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:13:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:14:00)

Porządek obrad (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Kampa, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Roman Marek, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Arkadiusz Kulas, Krystyna Gierok, Józef Gregulec
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami ( okres 20.05.2019 do 27.06.2019 ) (14:16:00)


6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 (14:22:00)


7. Debata nad raportem o stanie gminy (14:25:00)


7.1. głosy radnych (14:25:00)


7.2. głosy mieszkańców (14:28:00)


8. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania (14:28:00)


8.1. Wystąpienie Wójta (14:28:00)


8.2. Opinie komisji stałych (14:28:00)


8.3. Dyskusja i głosowanie (14:28:00)

Wotum zaufania (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Krystyna Gierok, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Rafał Kampa, Roman Marek, Łukasz Lazik, Piotr Libawski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium (14:32:00)


9.1. Informacja Wójta Gminy (14:32:00)


9.2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej (14:34:00)


9.3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (14:35:00)


9.4. Opinie pozostałych komisji stałych (14:35:00)


9.5. Dyskusja i głosowanie - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 (14:37:00)

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu 2018 (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Roman Marek, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


9.6. Głosowanie - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018 (14:39:00)

Absolutorium (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Krystyna Gierok, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Roman Marek, Janusz Piontkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


10. Rozpatrzenie projektó oraz podjęcie uchwał: 1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz 2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:39:00)


10.1. Informacja Skarbnika Gminy (14:39:00)


10.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:44:00)


10.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (14:45:00)


10.4. Dyskusja (14:45:00)


10.5. Głosowanie (14:49:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Rafał Kampa, Roman Marek, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała ws. nadania nazwy ulicy (14:50:00)


11.1. Informacja Wójta (14:50:00)


11.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (14:51:00)


11.3. Dyskusja i głosowanie (14:52:00)

Uchwała ws. nadania nazwy ulicy (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Krystyna Gierok, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


12. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała ws. zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych (14:53:00)


12.1. Informacja Wójta Gminy (14:53:00)


12.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:55:00)


12.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (14:56:00)


12.4. Dyskusja i głosowanie (14:57:00)

Uchwała ws. zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Roman Marek, Zbigniew Wajman
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała ws. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (14:57:00)


13.1. Informacja Wójta Gminy (14:57:00)


13.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:14:00)


13.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (15:15:00)


13.4. Dyskusja i głosowanie (15:15:00)

Uchwała ws. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Krystyna Gierok, Roman Marek, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Henek


14. Interpelacje i zapytania (15:16:00)


15. Sprawy różne i wolne wnioski. (15:35:00)


16. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:27:00)


Zakończono sesję (16:27:51)

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  27-06-2019 16:32
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 223
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl