Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA w UŻYCZENIE

 

 

nr

 

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(arkusz mapy)

 

Powierzchnia

użyczenia

(m2)

 

Numer księgi wieczystej

 

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodaro-wania

przestrzennego

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

1

 

 

Dobrzeń Mały

1280/78 (3)

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

OP1O/00133791/7

 

 

W – tereny wód otwartych

RZ – tereny użytków rolnych

 

 

cel – realizacja projektu  „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis nieruchomości: teren wód otwartych z dopływem do rzeki Odry oraz przyległym pasem zieleni – teren rekreacyjny

 

Umowa użyczeniaumowa, regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 710–719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący) bezpłatne używanie umówionej rzeczy – nie ustala się opłat, ani ich aktualizacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z wymogami realizowanych projektów i potrzebami statutowymi biorących w użyczenie.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2019
  przez: Piotr Szlapa
 • opublikowano:
  12-07-2019 09:03
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 371
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl