Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

IX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Obrady rozpoczęto 2019-08-29 o godz. 14:09:13, a zakończono o godz. 17:55:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Danuta Orzeszyna
 13. Antoni Piechota
 14. Janusz Piontkowski
 15. Zbigniew Wajman


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:09:00)


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:13:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:14:00)

Usuniecie z porządku obrad Uchwały o zmianie statutu GOK (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok
 • PRZECIW (9):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Marek, Łukasz Lazik


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:22:00)

Zatwierdzenie porządku obrad (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Janusz Piontkowski, Rafał Kampa


5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami ( okres 27.06.2019 do 29.08.2019 ) (14:24:00)


6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz 2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:32:00)


6.1. Informacja Skarbnika Gminy (14:32:00)


6.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:42:00)


6.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (14:43:00)


6.4. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (14:43:00)


6.5. Dyskusja (14:43:00)


6.6. Głosowanie (14:44:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 201 (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Zbigniew Wajman

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski


7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (14:46:00)


7.1. Informacja Wójta Gminy (14:46:00)


7.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.ecznych (14:50:00)


7.3. Dyskusja i głosowanie (14:54:00)

Wniosek o przesunięcie terminu głosowania nad uchwałą o Statucie GOKu (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok
 • PRZECIW (8):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Roman Kołbuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Roman Marek, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik

Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Roman Kołbuc
 • PRZECIW (4):
  Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Krystyna Gierok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Marek, Łukasz Lazik


8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (15:51:00)


8.1. Informacja Wójta Gminy (15:51:00)


8.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.ecznych (15:53:00)


8.3. Dyskusja i głosowanie (15:54:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok


9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki (15:55:00)


9.1. Informacja Sekretarza gminy (15:55:00)


9.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.ecznych (16:02:00)


9.3. Dyskusja i głosowanie (16:02:00)

Uchwała o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Krystyna Gierok


10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (16:03:00)


10.1. informacja sekretarza gminy (16:03:00)


10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:09:00)


10.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.ecznych (16:09:00)


10.4. Dyskusja i głosowanie (16:12:00)

Projekt zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Oświaty dot. Uchwały w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Łukasz Lazik
 • PRZECIW (4):
  Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Roman Marek, Jerzy Bednarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Henek, Krystyna Gierok

Projekt zgłoszony przez Radnego Romana Marka dot. Uchwały w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (16:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Roman Marek, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok
 • PRZECIW (7):
  Arkadiusz Kulas, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Antoni Piechota, Roman Kołbuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (7):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Piotr Libawski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (8):
  Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek


11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji (16:47:00)


11.1. Informacja Sekretarza gminy (16:47:00)


11.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (16:48:00)


11.3. Dyskusja i głosowanie (16:48:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji (16:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Roman Marek, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok


12. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Sosnowej w Kup oraz Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim (16:49:00)


12.1. Informacja Wójta Gminy (16:49:00)


12.2. Przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:51:00)


12.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (16:52:00)


12.4. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (16:53:00)


12.5. Dyskusja i głosowanie (16:53:00)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Sosnowej w Kup (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Krystyna Gierok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (10):
  Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Krzysztof Henek

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (10):
  Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Roman Marek, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Monika Ledwolorz-Gierok


13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:08:00)


13.1. Informacja Wójta Gminy (17:08:00)


13.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (17:10:00)


13.3. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (17:11:00)


13.4. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (17:11:00)


13.5. Dyskusja i głosowanie (17:11:00)

Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok


14. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (17:12:00)


14.1. Informacja Skarbnika Gminy (17:12:00)


14.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (17:13:00)


14.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (17:13:00)


14.4. Dyskusja i głosowanie (17:14:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (17:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Marek, Piotr Libawski, Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Zbigniew Wajman


15. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar DOBRZEŃ WIELKI-4 (17:14:00)


15.1. Informacja Wójta Gminy (17:14:00)


15.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (17:15:00)


15.3. Dyskusja i głosowanie (17:16:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar DOBRZEŃ WIELKI-4 (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Kołbuc, Roman Marek, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski


16. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki (17:17:00)


16.1. Informacja Wójta Gminy (17:17:00)


16.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (17:18:00)


16.3. Dyskusja i głosowanie (17:19:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wi (17:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok


17. Interpelacje i zapytania (17:19:00)


18. Sprawy różne i wolne wnioski. (17:43:00)


19. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (17:55:00)


Zakończono sesję (17:55:22)

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2019 09:09
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 241
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl