Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

X Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Obrady rozpoczęto 2019-09-26 o godz. 14:28:56, a zakończono o godz. 16:30:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Roman Marek
 10. Antoni Piechota
 11. Janusz Piontkowski
 12. Piotr Libawski
 13. Zbigniew Wajman


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:28:00)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:31:00)

 


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:32:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:32:00)

Zatwierdzenie porządku obrad. (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc
 • BRAK GŁOSU(2):
  Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna


5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 29.08.2019 do 26.09.2019 r.). (14:33:00)


6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 oraz 2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:58:00)


6.1. Informacja skarbnika gminy (14:58:00)


6.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:02:00)


6.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:03:00)


6.4. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:03:00)


6.5. Dyskusja i głosowanie (15:03:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 oraz (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna


7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (15:05:00)


7.1. Informacja Wójta Gminy (15:05:00)


7.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:08:00)


7.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:09:00)


7.4. Dyskusja i głosowanie (15:09:00)

Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Rafał Kampa, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Krystyna Gierok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna


8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie prowadzenia zadania związanego z dokształcaniem uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Branżowej Szkoły I-go stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym (15:10:00)


8.1. Informacja Wójta Gminy (15:10:00)


8.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:12:00)


8.3. Dyskusja i głosowanie (15:13:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie prowadzenia zadania związanego z dokształcaniem uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Branżowej Szkoły I-go stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Zbigniew Wajman
 • BRAK GŁOSU(2):
  Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna


9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego (15:13:00)


9.1. Informacja Wójta Gminy (15:13:00)


9.2. Dyskusja i głosowanie (15:16:00)

Uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Piotr Libawski, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc
 • BRAK GŁOSU(2):
  Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna


10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych (15:17:00)


10.1. Informacja Wójta Gminy (15:17:00)


10.2. Dyskusja i głosowanie (15:18:00)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna


11. Interpelacje i wolne wnioski. (15:19:00)


12. Sprawy różne. (15:24:00)


13. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:30:00)


Zakończono sesję (16:30:24)

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  27-09-2019 09:09
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  27-09-2019 09:10
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 298
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl