Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

XI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:08:00)

Obrady rozpoczęto 2019-10-31 o godz. 14:08:57, a zakończono o godz. 15:58:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Danuta Orzeszyna
 13. Antoni Piechota
 14. Janusz Piontkowski
 15. Zbigniew Wajman


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:10:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:10:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:10:00)

Zatwierdzenie porządku obrad. (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok


5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 26.09.2019 do 31.10.2019 r.). (14:12:00)


6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 oraz 2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:19:00)


6.1. Informacja Skarbnika Gminy (14:19:00)


6.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:23:00)


6.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:23:00)


6.4. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (14:23:00)


6.5. Dyskusja i głosowanie (14:24:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Roman Marek, Krzysztof Henek, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Krzysztof Henek, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Krystyna Gierok, Piotr Libawski, Roman Kołbuc


7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. (14:31:00)


7.1. Informacja Wójta Gminy (14:31:00)


7.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (14:37:00)


7.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:37:00)


7.4. Dyskusja i głosowanie (14:38:00)

Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Józef Gregulec, Roman Marek, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Zbigniew Wajman


8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (14:39:00)


8.1. Informacja Wójta Gminy (14:39:00)


8.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:43:00)


8.3. Dyskusja i głosowanie (14:43:00)

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Marek, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Marek, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok


8.4. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:52:00)


9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (14:52:00)


9.1. Informacja Wójta Gminy (14:52:00)


9.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:53:00)


9.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:53:00)


9.4. Dyskusja i głosowanie (14:53:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Marek, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Roman Kołbuc


10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (14:54:00)


10.1. Informacja Skarbnika Gminy (14:54:00)


10.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:57:00)


10.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:57:00)


10.4. Dyskusja i głosowanie (14:58:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Piotr Libawski, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc


11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (14:58:00)


11.1. Dyskusja i głosowanie (14:58:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Roman Marek, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Piotr Libawski


12. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (14:59:00)


12.1. Informacja Wójta Gminy (14:59:00)


12.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:01:00)


12.3. Dyskusja i głosowanie (15:01:00)

chwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik


13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki (15:02:00)


13.1. Informacja Wójta Gminy (15:02:00)


13.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:03:00)


13.3. Dyskusja i głosowanie (15:04:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc


14. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (15:04:00)


14.1. Informacja Wójta Gminy (15:04:00)


14.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. (15:06:00)


14.3. Dyskusja i głosowanie (15:06:00)

Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Roman Marek, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Piotr Libawski


15. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (15:07:00)


15.1. Dyskusja i głosowanie (15:07:00)

Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Rafał Kampa, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Roman Marek, Roman Kołbuc, Piotr Libawski


16. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w pięcioletnie Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (15:08:00)


16.1. Dyskusja i głosowanie (15:08:00)

Uchwała w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w pięcioletnie Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Piotr Libawski, Roman Marek, Roman Kołbuc


17. Interpelacje i zapytania. (15:09:00)


18. Wolne wnioski i sprawy różne. (15:11:00)

       a. Złożenie przez Wójta informacji na temat oświadczeń majątkowych kierownictwa urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. (15:11:00)

       b. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji na temat oświadczeń majątkowych radnych. (15:12:00)

       c. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2018-2019. (15:13:00)

       d. Informacja Sekretarza Gminy w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatnie, kontrolowana praca na cele społeczne. (15:14:00)


19. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (15:58:00)


Zakończono sesję (15:58:05)

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  31-10-2019 16:12
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 136
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl