Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 13 listopada do dnia 20 listopada 2019 r., do godz. 15:30.

 Opinie, uwagi i propozycje można przekazać w formie pisemnej:

 1. pocztą tradycyjną
 2. drogą elektroniczną na adres:oswiata@dobrzenwielki.pl
 3. bądź składać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, w godzinach pracy urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 20 listopada 2019 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

DOCFORMULARZ konsultacji społecznych.doc
PDFProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.1.152.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2019
  przez: Adriana Pietrzyk
 • opublikowano:
  13-11-2019 09:11
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 291
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl