Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1260) w związku z §7-10 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
2. Ustala się treść ogłoszenia o naborze według załącznika Nr 1 zarządzenia.
3. Ogłoszenie o naborze, o których mowa w ust. 2, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie (Ogłoszenia-Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.
§ 2. 1. Dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora powołuje się Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:
1) Kornelia Lauer –Konecka - Przewodniczący Komisji;
2) Irena Weber – Członek Komisji,
3) Adriana Pietrzyk - Członek Komisji.

2. Zadania Komisji określone są w art. 13a-15 ustawy o pracownikach samorządowych oraz w Regulaminie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ustalonym odrębnym zarządzeniem Wójta.
3. Po zakończeniu naboru i ogłoszeniu jego wyników Komisja ulega rozwiązaniu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  25-11-2019 10:57
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 47
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl