Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2019 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Na podstawie art. 4 pkt. 7, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym cyberbezpieczeństwie (Dz.U. z 2018r. poz. 1560) w związku z art. 9 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2019, poz.869, ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Wyznacza się p. Izabelę KOŁODZIEJ, zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na stanowisku inspektora-informatyka, jako osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w imieniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
§ 2. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dane osoby wyznaczonej, o której mowa w §1, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, podlegają przekazaniu do CSIRT NASK.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2019r.

 
Wójt

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2019 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  25-11-2019 11:13
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 48
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl