Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 120.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Na podstawie § 23 ust. 3 i 4 Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 152/19/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam następujący skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą p. Gabrieli Szmolke, zatrudnionej na samodzielnym stanowisku inspektora ds. oświaty, kultury i zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim:
1) Kornelia Lauer- Konecka – Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Komisji;
2) Jolanta Mikuła – Kierownik Referatu Centrum Usług Wspólnych;
3) Izabela Walos – Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich.

§ 2. 2. Egzamin, o którym mowa w odbędzie się (zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 4 października 2019r.) w dniu 19 listopada 2019r. o godz. 11 00 w gabinecie Sekretarza Gminy.

WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf