Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Na podstawie § 3 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się kierowników następujących jednostek organizacyjnych gminy: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
2) Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
4) Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup
6) Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
7) Publiczne Przedszkole w Chróścicach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań.pdf