Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2019

Na podstawie regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, opracowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, zwanego dalej regulaminem, zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu w kategorii dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych, powołuję gminną komisję konkursową w składzie:
1. Katrin Koschny- przewodnicząca komisji- GOK Dobrzeń Wielki
2. Norbert Słabik- członek komisji- TSKN na Śląsku Opolskim
3. Martyna Gonsior- członek komisji- ZS Dobrzeń Wielki
4. Barbara Slabik- członek komisji- ZS-P Kup (PSP)
5. Klaudia Hildebrandt-Kałuża- członek komisji- ZS-P Kup (PG)
6. Joanna Pałgan- członek komisji- PSP z OS Dobrzeń Wielki

§ 2. Każda ze szkół, może w swoich kategoriach do eliminacji gminnych delegować maksymalnie 3 uczestników, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim (Liceum Ogólnokształcące) przechodzą od razu do etapu rejonowego konkursu.
§ 3. Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim dnia 25 lutego 2019 r. o godzinie 9 00 . § 4. W sprawach nieujętych w zarządzeniu, obowiązują postanowienia regulaminu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi GOK w Dobrzeniu Wielkim.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  25-11-2019 12:24
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 68
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl