Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr IV/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2019 po stronie wydatków według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf