Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 754, z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2019r. poz. 365), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. W Gminie Dobrzeń Wielki urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019r., mogą być bezpłatnie umieszczane na tablicach i słupach ogłoszeniowych usytuowanych: 1) w Chróścicach - ul. Korfantego (przy budynku poczty); 2) w Dobrzeniu Małym - ul. Opolska (przy strażnicy OSP); 3) w Dobrzeniu Wielkim : a) ul. Namysłowska 44 (przy Urzędzie Gminy),

b) Osiedle Energetyk (przy kiosku spożywczym);


4) w Kup: a) ul. 1 Maja (przy kościele),

b) ul. Rynek (przy sklepie „Miszmasz”).


§ 2. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez: 1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf