Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) stosownie do §8 i §14 ust.1 i 4 Statutu sołectw, stanowiących załączniki do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, zarządza co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów w i rad sołeckich zmienia się (na wniosek sołtysa sołectwa Dobrzeń Wielki) godzinę rozpoczęcia zebrania mieszkańców sołectwa Dobrzeń Wielki z godziny 18 00 na godzinę 19 00 oraz odpowiednio - godzinę drugiego terminu zebrania z godziny 18 10 na godz. 19 10 . § 2. Informacja o terminach zebrań wiejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia 0050.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów w i rad sołeckich, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z §1 niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie BIP. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 07:46
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 36
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl