Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz ...

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedłożyć Radzie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury z a 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca 2019 roku. § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury z a 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz z informacją o stan.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.36.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 07:49
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 43
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl