Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.40.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 09-04-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku ...

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późń. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. nr XIV/110/2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 177), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie w okresie od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 6 maja 2019 r. konsultacji społecznych w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji), dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 2. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców opinii i uwag dotyczących przebudowy biblioteki publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 15 kwietnia 2019 r. § 3. Mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w formie elektronicznej na adres e-mail: , do godz. 24.00 dnia 6 maja 2019 r. § 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki § 5.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.40.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 09-04-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu .pdf

PDFZalacznik1 0050.1.40.2019.pdf

PDFZalacznik2 0050.1.40.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 07:53
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 29
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl