Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019r.

Na podstawie § 6 ust.1 i 2 oraz § 7 ust.1 pkt 4 Uchwały Nr 40/19 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. (M.P. poz.393), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące osoby do pełnienia funkcji operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.:

L.p. (nr, siedziba) obwodowej komisji wyborczej
1. nr 1 w Chróścicach Krystian ZOWADA
2. nr 2 w Dobrzeniu Małym Krzysztof SCHWIERZ
3. nr 3 w Dobrzeniu Wielkim Michał ŚCIGAŁA
4. nr 4 w Dobrzeniu Wielkim Izabela WALOS
5. nr 5 w Kup Beata ŚCIGAŁA
6. nr 6 w Kup (szpital) Michał DAŃKOWSKI

 

 

§ 2. Zakres zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej został określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 40/19 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019r..pdf