Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018, zwany dalej Raportem, w terminie do dnia 31 maja 2019r.
2. Raport stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszego zarządzenia wraz z informacją skierowaną do mieszkańców Gminy o możliwości i zasadach wzięcia udziału w debacie nad Raportem.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.60.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:10
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 30
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl