Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Nr 0050.1.77.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 247 ust. 1, art. 257 ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym wydatków na rok 2019 jednostek organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
710     Działalność usługowa 0,00 16 500,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 16 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 16 500,00
Razem 0,00 16 500,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
710     Działalność usługowa 16 500,00 0,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 16 500,00 0,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 500,00 0,00
Razem 16 500,00 0,00

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 2 680,00 2 680,00
  80101   Szkoły podstawowe 2 444,00 2 444,00
    3240 Stypendia dla uczniów 2 444,00 0,00
    4190 Nagrody konkursowe 0,00 200,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 1 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 244,00
  80110   Gimnazja 236,00 236,00
    3240 Stypendia dla uczniów 236,00 0,00
    4190 Nagrody konkursowe 0,00 200,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 36,00
Razem 2 916,00 2 916,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Plan Nr 0050.1.77.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 31
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl