Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.79.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz §17 ust. 3-5 Statutu Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki, będącego załącznikiem do Uchwały Nr V/46/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki oraz nadania jej statutu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki postanawia:

§ 1. 1. Wybór członków Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej dalej Radą, na lata 2019-2023 zostanie dokonany w dniu 12 sierpnia 2019r.
2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać rady sołectw Gminy Dobrzeń Wielki oraz podmioty działające w Gminie na rzecz osób starszych, w tym obecnie funkcjonująca Rada Seniorów.
3. Termin do zgłaszania kandydatów upływa w dniu 7 sierpnia 2019r.
4. Kandydatury na członków Rady zgłoszone przed dniem wydania niniejszego zarządzenia uznaje się za zgłoszone w terminie.
5. Wykaz zgłoszonych kandydatów do Rady zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w terminie do dnia 8 sierpnia 2019r.
6. Wyboru członków Rady w liczbie 15 spośród zgłoszonych kandydatów dokona Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach oraz stronie BIP w dziale Wybory i Referenda - Wybory do Rady Seniorów.

Wójt

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.79.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 28
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl