Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie § 11 ust. 13 uchwały Nr XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 36, poz. 1160.) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w składzie: 1. Piotr Jonek - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Lis - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Bogdan Lechowski - Prezes Zarządu Spółki „PROWOD” sp. z o. o., w zastępstwie Mariusz Owsiak – Specjalista do spraw mieszkaniowych
4. Beata Wolny - Sołtys wsi Chróścice
5. Dorota Pregel - Sołtys wsi Dobrzeń Wielki
6. Jan Kołodziej – Sołtys wsi Dobrzeń Mały
7. Grzegorz Pluskwik - Inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
8. Rafał Parzonka - Inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

§ 2. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym Wójta Gminy w sprawach związanych z wynajmowaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. § 2. 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wykonuje zadania określone w uchwale Nr XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrzeń Wielki i w uchwale Nr XXXV/337/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. o zmianie w/w uchwały. 2. Zasady pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 0153/35/2008 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2008 r.
§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:29
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 47
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl