Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461) oraz art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz.1309, poz.1696 i poz.1815) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Zarządzenia Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 maja 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zmienionego: 1) Zarządzeniem Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lutego 2019r. o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
2) Zarządzeniem Nr 120.24.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 czerwca 2019r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
3) Zarządzeniem Nr 120.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w organizacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.


§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podane do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez przesłanie na skrzynki e-mail oraz poprzez wyłożenie w Sekretariacie Urzędu w miejscu dostępnym dla pracowników. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w bazie aktów własnych prowadzonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Wójt

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.pdf

PDFZalacznik1 120.52.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:29
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 53
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl