Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.92.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki

Na podstawie §6 ust. 3 i 4 Uchwały nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. Wójt gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustanawia się p. insp. IZABELĘ KOŁODZIEJ, pracownika Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, koordynatorem gminnym ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
§ 2. Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki określa załącznik Nr 3 do Uchwały nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2019r.

WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.92.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:40
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 25
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl