Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.106.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2019 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"

Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu nadawania tytułu „Dobrzeński Talent” uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Dobrzeń Wielki (załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.40.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 sierpnia 2011 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:
1. Adriana Pietrzyk – Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim – przewodnicząca,
2. Dorota Gajda-Szczegielniak – Dyrektor ZS w Dobrzeniu Wielkim – członek,
3. Danuta Bieszaj – Dyrektor ZS-P w Kup – członek.

§ 2. Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 16 września 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, o godzinie 9 00 . § 3. Porządek posiedzenia:
1. Analiza pod względem formalnym złożonych wniosków.
2. Zaopiniowanie ww. wniosków.
3. Sporządzenie protokołu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.106.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2019 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent".pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:48
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 51
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl