Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.109.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Danutę Bieszaj - dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup do: realizacji zapisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) w zakresie zadań organu prowadzącego szkołę. § 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.
§ 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa określonego w § 1 potrzebna jest odrębna zgoda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 12 września 2019 r.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.109.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:49
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 34
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl