Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.118.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (M.P. z 2019r. poz.785), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące osoby do pełnienia funkcji operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

L.p. (nr, siedziba) obwodowej komisji wyborczej
1. nr 1 w Chróścicach Julia Franciszka KOŁODZIEJ
2. nr 2 w Dobrzeniu Małym Beata Renata ŚCIGAŁA
3. nr 3 w Dobrzeniu Wielkim Szymon CISZEK
4. nr 4 w Dobrzeniu Wielkim Izabela Teresa WALOS
5. nr 5 w Kup Joanna Aniela KURTZ
6. nr 6 w Kup (szpital) Michał Kazimierz DAŃKOWSKI

 

 

§ 2. Zakres zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej został określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.118.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonyc.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:55
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 30
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl