Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.155.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. W celu prawidłowego przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki – powołuję stałą Komisję Likwidacyjną w następującym składzie osobowym: 1) Przewodniczący Komisji:Grzegorz Pluskwik
2) Członkowie:Izabela KołodziejCezary Kowalczyk

§ 2. Likwidacja środka trwałego może być spowodowana, poza naturalnym zużyciem, także: 1) Przypadkami losowymi – np. pożar, powódź, kradzież itp.,
2) Decyzjami ekonomicznymi – np. zużyciem technologicznym i potrzebą wymiany urządzeń,
3) Zepsuciem i brakiem ekonomicznego uzasadnienia naprawy.

§ 3. Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy: 1) Dokonanie oględzin i stwierdzenie, czy zgłoszone do likwidacji składniki mienia nie nadają się do dalszego użytkowania lub naprawy,
2) Zbadanie, czy likwidowany sprzęt był użytkowany zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwie konserwowany, zabezpieczony przed zniszczeniem, zepsuciem itp.,
3) Sporządzenie protokołu likwidacji z przeprowadzonej likwidacji zawierającego nazwę sprzętu, numer inwentarzowy i ilość sztuk. Protokół jest podstawą wyksięgowania z ewidencji,
4) Wypełnienie druku LT „Likwidacja środka trwałego”.

§ 4. 1. W przypadku gdy Komisja Likwidacyjna nie jest w stanie ocenić stopnia zużycia środka trwałego może skorzystać z ekspertyzy rzeczoznawcy. 2. Likwidacji środka trwałego dokonuje Komisja w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.
3. Fizyczna likwidacja środka trwałego dokonuje się w trybie sprzedaży lub zlecenia dokonania likwidacji uprawnionemu przedsiębiorcy, zgodnie ze sposobem określonym w protokole likwidacyjnym.

§ 5. Tracą moc: 1) Zarządzenie nr 120.26.2013 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2013 r. ,
2) Zarządzenie nr 120.13.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2014 r. ,
3) Zarządzenie nr 0050.1.41.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 maja 2014 r. ,
4) Zarządzenie nr 0050.1.150.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 listopada 2016 r.

§ 6.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.155.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 09:37
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 59
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl