Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2019 r.

OŚ.6220.1.2019

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2018 r.  poz. 2081) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 r. dla przedsięwzięcia „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń”, w dniu 19 listopada 2019 roku.

 1. Decyzja wydana została dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
 2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok.  110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
 3. Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

                                                                    Wójt Gminy

                                                                   Piotr Szlapa

 

PDFObwieszczenie z dnia 25.11.2019r .pdf

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Czesław Sankowski
 • opublikowano:
  26-11-2019 09:45
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 85
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl