Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie § 11 ust. 13 uchwały Nr XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 36, poz. 1160) zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie: 1) Stefan Warzecha - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim – Przewodniczący Komisji;
2) Barbara Lis – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3) Bogdan Lechowski - Prezes Zarządu Spółki „PROWOD” sp. z o.o. ; w zastępstwie Gizela Halama – Specjalista ds. mieszkaniowych;
4) Rafał Parzonka - Inspektor w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
5) Beata Wolny - Sołtys wsi Chróścice;
6) Bernard Żmuda - Sołtys wsi Dobrzeń Wielki;
7) Jan Kołodziej - Sołtys wsi Dobrzeń Mały.

2. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym Wójta w sprawach związanych z najmem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 2. 1. Komisja wykonuje zadania określone w uchwale Nr XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki (zm: Uchwała Nr XXXV/337/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013r.). 2. Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji wprowadzony Zarządzeniem Nr 0153/35/2008 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2008r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 10:51
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 38
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl