Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 120.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach” umowa nr ZP.272.120.2018 z dnia 22-05-2018 r

 


Powołuję niniejszym komisję odbioru końcowego w następującym składzie:

1. Stefan Warzecha-Kierownik Referatu Budownictwa, Gosp. Komunalnej i ZamówieńPublicznych Urzędu Gminy
2. Teresa Brzuchowska-Inspektor
3. Lech Dziechciński-Inspektor nadzoru
4. Tomasz Skrzypczyk-kierownik budowy
5. Marianna Wójcik-Wykonawca
6. Roman Figura-Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

Odbiór rozpocznie się dnia 23 listopada 2018r. o godzinie 13.00Spotkanie na początku ulicy Kośnego. Przed odbiorem zobowiązuje się wykonawcę robót do przedłożenia dokumentacji powykonawczej .


Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach” umowa nr ZP.272.120.2018 z dnia 22-05-2018 r.pdf